top of page

Rubrik 1

Biljetter till sommarens evenemang går nu att köpa
Rubrik 3

Forskningen består av framtagning av verk ur europeiska arkiv, källkritisk edition, musikalisk analys, överföring till modern notskrift och instrumentation. Syftet är att levandegöra en del av vårt kulturhistoriska arv. Över fyrtio äldre operaverk har framförts för första gången i modern tid i Vadstena. Vadstena-Akademien är också Sveriges största beställare av nyskriven svensk musikdramatik. Hittills har vi uruppfört 34 nya verk. Nio av våra operauppsättningar har sänts i TV och över 40 i Sveriges Radio.

Rubrik 3

Forskningen består av framtagning av verk ur europeiska arkiv, källkritisk edition, musikalisk analys, överföring till modern notskrift och instrumentation. Syftet är att levandegöra en del av vårt kulturhistoriska arv. Över fyrtio äldre operaverk har framförts för första gången i modern tid i Vadstena. Vadstena-Akademien är också Sveriges största beställare av nyskriven svensk musikdramatik. Hittills har vi uruppfört 34 nya verk. Nio av våra operauppsättningar har sänts i TV och över 40 i Sveriges Radio.

Rubrik 3

Forskningen består av framtagning av verk ur europeiska arkiv, källkritisk edition, musikalisk analys, överföring till modern notskrift och instrumentation. Syftet är att levandegöra en del av vårt kulturhistoriska arv. Över fyrtio äldre operaverk har framförts för första gången i modern tid i Vadstena. Vadstena-Akademien är också Sveriges största beställare av nyskriven svensk musikdramatik. Hittills har vi uruppfört 34 nya verk. Nio av våra operauppsättningar har sänts i TV och över 40 i Sveriges Radio.

bottom of page