top of page

GDPR

Foto: Sara Lovisa Lagman

Vadstena-Akademiens integritetspolicy 

 

Vadstena-Akademien värnar om din integritet och för oss har det alltid varit viktigt att hantera dina personuppgifter på rätt sätt. Vi vill att du ska känna dig trygg med de uppgifter du lämnar hos oss. Från den 25 maj följer vi GDPR (General Data Protection Regulation) som är en ny lag i hela EU gällande personuppgifter. Lagen stärker konsumentens rättigheter när det kommer till personlig integritet. Nedan förklarar vi hur vi använder dina personuppgifter, har du några övriga frågor eller vill du att vi ska ta bort dem är du varmt välkommen att kontakta oss.

Vilka personuppgifter spar Vadstena-Akademien om mig? 


Om du är kund 
För- och efternamn
Telefonnummer 
E-postadress 
I vissa fall även post-/fakturaadress   

Om du är stipendiat/anställd/sökande 
För- och efternamn
Telefonnummer 
E-postadress 
Födelsedatum 
Postadress 
Upplysningar som du själv valt att lämna
Bilder och film som du själv valt att lämna eller som tagits av Vadstena-Akademien under din anställning/stipendiattid/audition  
Som stipendiat eller anställd spar vi även uppgifter gällande personnummer och bankuppgifter, detta lagras i lönesystemet   

Vad används mina personuppgifter till? 

 

Om du är kund 

Är du biljettkund använder Vadstena-Akademien dina uppgifter till marknadsföring, information om och leverans av biljetter och aktuella uppdateringar samt som underlag för statistik och utveckling av våra erbjudanden. Uppgifterna kan ligga till grund för hur vi ska anpassa och uppdatera vårt innehåll, annonser och erbjudanden.   

Om du är stipendiat/anställd/sökande 

Vadstena-Akademien använder dina uppgifter för att kunna administrera ansökningar, antagningar och frågor, samt för att hantera arbets-/stipendieintyg och löner. Vi använder även dina uppgifter för att kunna informera om nya jobb-/utbildnings-/stipendiemöjligheter, marknadsföring och information om aktuella uppdateringar samt för att planera och kommunicera inom och mellan projekten. Utöver detta används uppgifterna som underlag för statistik och utveckling av våra erbjudanden. Uppgifterna kan ligga till grund för hur vi ska anpassa och uppdatera vårt innehåll, annonser och erbjudanden. 

Hur länge spar Vadstena-Akademien uppgifter om mig? 

Vadstena-Akademien spar aldrig dina uppgifter längre än vi bedömt nödvändigt för att leverera en god service och utveckla våra erbjudanden oavsett om du är kund eller stipendiat/anställd/

sökande. Vi spar självklart aldrig uppgifter längre än vad lagen säger.  

 

Om du är kund 

Om du är biljettkund sparar vi dina uppgifter tills säsongens slut, det brukar röra sig om en period på ungefär 8 månader. Som registrerad på någon av våra maillistor sparas din mailadress för marknadsföring, aktuella uppdateringar och erbjudanden en längre tid. Är du med på någon av dessa listor har du fått ett mail från oss med information om detta. I detta mail, precis som i alla mailutskick vi gör har du möjlighet att avregistrera dig från listan om du inte längre vill få information från oss.  

 

Om du är stipendiat/anställd/sökande 

Är du sökande till Vadstena-Akademien spar vi dina uppgifter i 3 år för att kunna skicka ut information till dig angående nya jobb-/utbildnings-/stipendiemöjligheter. Är du stipendiat eller anställd spar vi dina uppgifter och anställnings-/stipendieavtal i fem år efter avslutad anställning/stipendieperiod, dels för att kunna informera om nya jobb-/utbildnings-/stipendie-möjligheter men också som en service då många före detta stipendiater och anställda efterfrågar dessa i efterhand.   

Hur ändrar eller raderar jag vilka uppgifter
Vadstena-Akademien har om mig? 

Alla har rätt att utan kostnad ändra eller helt radera sin personuppgiftsinformation hos
Vadstena-Akademien. Detta gör du genom att maila info@vadstena-akademien.org.  

 

Om du inte längre vill ha e-post med erbjudanden och marknadsföring från oss är lättaste sättet att klicka på länken längst ner i något av mailen du fått från oss. Behöver du hjälp får du gärna kontakta oss på info@vadstena-akademien.org

Hur vet jag att informationen som Vadstena-Akademien har är lagrad på ett säkert sätt? 

Vi har jobbat hårt för att våra IT-system och rutiner ska vara säkert uppsatta för att skydda dina uppgifter. Om du anser att dina uppgifter hanteras på ett felaktigt sätt får du gärna kontakta oss på info@vadstena-akademien.org så hjälper vi dig.  

Vilka rättigheter har jag som individ i och med GDPR? 

GDPR ger dig som individ ett stort antal rättigheter kring hur företag hanterar dina uppgifter, mer än vad du har haft med den gamla dataskyddslagen. Du kan tillexempel när som helst kontakta ett företag och begära att få tillgång till dina uppgifter, få dem raderade, rättade eller flyttade. Om du vill läsa mer om dina rättigheter så kan du besöka Datainspektionens hemsida.

Hur begär jag ut en sammanfattning av den information som Vadstena-Akademien har sparat om mig? 

Du är välkommen att kontakta oss på info@vadstena-akademien.org om du vill få en sammanfattning av den information vi har sparat om dig. Observera att dessa uppgifter endast skickas till den adress som du är folkbordförd på, detta på grund av säkerhetsskäl.   

Delar Vadstena-Akademien information om mig
med tredje part? 

I vissa fall gör vi det. Har du fått ett mailutskick av oss så sker detta via Mailchimp, med Mailchimp delar vi ditt namn och mailadress för att kunna göra dessa mailutskick. Vill du att dina uppgifter ska tas bort från dessa listor så du inte längre får utskicken kan du avregistrera dig via länken längst ner i något av mailutskicken du har fått från oss. Du kan även besöka Mailchimps hemsida för att läsa mer om hur de hanterar personuppgifter här.   

Som biljettkund köper du dina biljetter via Nortic och vi tar del av viss av den information som Nortic samlar in. När du köper dina biljetter spar Nortic uppgifter som ditt namn, din mailadress och ditt telefonnummer, vilket är information som vi har tillgång till. Detta för att kunna skicka marknadsföring, delge information till dig inför föreställningen du ska gå på samt ta fram dina biljetter om du skulle råkat glömma dem hemma.  

Som stipendiat/anställd kan dina uppgifter även delas med designpartners och tryckeri, exempelvis när vi trycker programböcker och affischer.

Kommer Vadstena-Akademien att ändra
det här sättet att jobba på?

Det kan hända. Exempelvis om lagen ändras eller om vi uppdaterar våra system eller rutiner för arbete. Om detta sker kommer vi självklart att uppdatera denna sida för att spegla ändringarna
vi gjort.  

Vem är ansvarig för de personuppgifter som
Vadstena-Akademien samlar in?  

Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien organisationsnummer 824000–2801 är ägare till den personliga information som vi samlar in. Vi säljer inte vidare denna information till andra företag. Utan ditt samtycke kommer vi aldrig att förmedla dina uppgifter vidare, annat än om det krävs för att förmedla en tjänst eller produkt, ex. distribution, återförsäljare eller tryckeri.
Vadstena-Akademien lämnar endast ut personuppgifter till myndigheter med stöd av lag
eller myndighetsbeslut.    

Om jag har frågor om dataskydd och mina personuppgifter, vart vänder jag mig då? 

Du kan alltid kontakta oss på Vadstena-Akademien via e-post info@vadstena-akademien.org om du har några fler frågor angående GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du läsa mer om hur GDPR fungerar och vad det innebär generellt kan du även göra detta hos Dataskyddsinspektionen, du är även välkommen att kontakta oss.

bottom of page