top of page

Forskning

En unik repertoar

Genom akademiverksamhet och operaföreställningar strävar vi efter att belysa och levandegöra operahistorien. Den konstnärliga grundidén är att antingen spela nyskrivna verk, oftast svenska, eller äldre nyupptäckta verk som inte spelats i modern tid. Grundidén genomsyrar både utbildningsverksamheten och mötet med publiken. Effekten blir att både publiken och de medverkande möter en repertoar som inte spelas någon annanstans. Allt är nytt.

Sveriges mesta operaförnyare

Forskningen består av framtagning av verk ur europeiska arkiv, källkritisk edition, musikalisk analys, överföring till modern notskrift och instrumentation. Syftet är att levandegöra en del av vårt kulturhistoriska arv. Över fyrtio äldre operaverk har framförts för första gången i modern tid i Vadstena. Vadstena-Akademien är också Sveriges största beställare av nyskriven svensk musikdramatik. Hittills har vi uruppfört 34 nya verk. Nio av våra operauppsättningar har sänts i TV och över 40 i Sveriges Radio.

Vår databas

I vår databas kan man söka på de verk som producerats av Vadstena-Akademien sedan starten 1964. Databasen innehåller förutom uppgifter om notmaterial och libretto även uppgifter om sångare och material kring föreställningarna så som pressbilder, kostymskisser etc. På plats i Vadstena har vi även arkiverat rekvisita, kostymer och scenbilder.

bottom of page