top of page

TONE + TEXT

TONE + TEXT

Tone+Text var ett tvåårigt projekt (2013 och 2014) med librettister och tonsättare som initierades av Vadstena-Akademien, Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges Dramatikerförbund. Tone+ Text innehöll 2 workshops för operakreatörer (kompositörer och librettister och 3 symposium (Operastorming #1, #2 och #3.) Tone+ Text finansierades av Statens Musikverk. Partner: Operahögskolan i Stockholm. 

bottom of page